top of page
Wooden Frame Window

ייעוץ, ליווי והכוונה בגובה העיניים


הכנת חומרים עסקיים ושיווקיים

 • כתיבת תכנית עסקית

 • מצגת משקיעיםONE PAGER/ תקציר מנהלים

 • הכנה לקראת הגשת בקשה למענק

 • הגדרת שוק, מחקר גודל שוק וניתוח תחרותי

 • נתונים פיננסיים בסיסיים: תמחיר, תזרים מזומנים, נקודת איזון, רווח גולמי, תכנון פיננסי ל 3-5 שנים

 • יצירת GANTT - עבודה עם לוחות זמנים

 • בחינה ב 360°: אילו חומרים מגיעים עם המוצר? הכנת הוראות למשתמשים, ליצרנים, לרבות הכנת גרפיקה וחומרים מצולמים.

 • בידול וחדשנות: הגדרת המסרים העיקריים המגיעים עם המוצר, המשקפים את הצעת הערך הייחודית = VALUE PROPOSITION

 • הכנת תיק מוצר מלא לפי תקן, כולל סקירת שוק ו BOM

Business Consultation

יעדים עסקיים

 • הגדרת חזון, מטרות ויעדים

 • הבאת העסק למוכנות ובשלות

 • איפה מוכרים? מי משלם על המוצר?

 • עושים סדר: אילו מיומנויות יש לי בעסק, ומה חסר? על מה לא חשבתי? איזה תפקיד אני רוצה לתפוס בעסק?

 • הבנה ורכישת מיומנויות לעבודה עם כלים עסקיים בסיסיים

 • הבנת אבני היסוד של עסק והקשר בין המחלקות השונות

 • הכוונה להשגת האישורים הנדרשים לשיווק המוצר

 • פיילוטים ו POC

 • כיצד לאתר מפיצים 

 • כיצד נספחויות ישראל בעולם יכולות לעזור לך

 • באיזה שלב כדאי להגיש בקשה למענק ובאילו ערוצים

 • שיחות על יזמות ודרכי התמודדות

Green Recycle Symbol

מרעיון לייצור

 • יש לי רעיון: מה האפשרויות העומדות בפני?

 • איפיון: מי משתמש במוצר? עיצוב ממוקד משתמש

 • הבנת הנתיב של מוצר מרעיון לייצור סדרתי: שלבי הפיתוח, שלב המעבר מפיתוח לייצור, ייצור בסדרה ראשונה, שניה והלאה

 • הקמת פסי ייצור: עבודה עם קבלני משנה, יצרנים, ספקים

 • תפעול פס ייצור, הקמת וניהול מערכת איכות

 • איך לייצר מוצר בר קיימא

 • BOM ותיק מוצר מקוצר או תיק מוצר מלא

+972-50-8650-462

bottom of page